Sposób i urządzenie do wizyjnego monitorowania obiektów, zwłaszcza towarów w punktach handlowych - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sposób i urządzenie do wizyjnego monitorowania obiektów, zwłaszcza towarów w punktach handlowych

Wynalazek

Opis

Wynalazek polega na odpowiedniej aranżacji sektorowej anteny RFID i kamery obrotowej w celu identyfikacji, lokalizacji i wizyjnego śledzenia obiektów wyposażonych w znaczniki radiowe RFID w paśmie UHF.System na podstawie unikalnego kodu znacznika, siły sygnału i numeru sektora ustala obiekt oznaczony znacznikiem, a także jego odległość oraz położenie względem anteny. Na dany sektor (zawierający śledzony obiekt), naprowadzana jest automatycznie kamera. Dzięki temu system automatycznie rejestruje wizyjnie np. przemieszczające się osoby, które przenoszą obiekty wyposażone w znaczniki RFID. Funkcjonalność może być pomocna w identyfikacji osób, które wynoszą ze sklepu towary bez zapłaty (i tym samym deaktywacji znacznika).

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

  • Sklepy wielkopowierzchniowe;
  • Księgarnie;
  • Parkingi samochodowe;
  • Biurowce;
  • Magazyny;

 

Potencjalni odbiorcy: integratorzy systemów RFID

Aspekty innowacyjne i główne zalety

  • Umożliwia śledzenie obiektu nawet przy wystąpieniu zadymienia lub gdy obiekt jest czasowo przysłonięty;
  • Umożliwia śledzenie dużej liczby obiektów, w przeciwieństwie do klasycznego monitoringu z udziałem obserwatorów;
  • Umożliwia automatyczne nakierowanie kamery na obiekt wyposażony w znacznik rfid, co jest przydatne w miejscach o dużym natężeniu ruchu obiektów;
  • Może być pomocny w wyszukiwaniu obiektów wyposażonych w znacznik rfid.

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna 223888

Status
Chroniony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.407474 10-03-2014
Numer prawa wyłącznego
223888
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 43 razy