Sposób otrzymywania hydroksylowanego oleju sojowego - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sposób otrzymywania hydroksylowanego oleju sojowego

Wynalazek

Opis

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania hydroksylowanego oleju sojowego, przeznaczonego do syntezy elastomerów poliuretanowych. Oleje roślinne wykorzystuje się do produkcji biopaliw, zwłaszcza biodiesli oraz tworzyw sztucznych jako plastyfikatory. Hydroksylację olejów przeprowadza się przy pomocy syntetyków lub bakterii oraz modyfikowanych olejów roślinnych. W sposobie wykorzystuje się bioglikol wytwarzany podczas hydrogenolizy odpadowej gliceryny powstającej podczas produkcji biopaliw jako produkt uboczny oraz bioglikol powstały podczas fermentacji cukru kukurydzianego, który jest łatwo odnawialny. Wykorzystanie tych surowców pozwala na utylizację szkodliwych dla środowiska naturalnego odpadów, które występują w znacznych ilościach i wymagają składowania oraz krótki czas reakcji. 

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

  • Otrzymany według wynalazku półprodukt stanowi pełnowartościowy surowiec do syntezy elastomerów poliuretanowych;
  • Oleje roślinne stanowią surowiec do produkcji biopaliw, tworzyw sztucznych, poliuretanów;
  • Olej sojowy zmniejsza zużycie ropy naftowej w produkcji opon (Goodyear);
  • Pochodne oleju sojowego stosuje się w syntezie polimerów do zastosowań w medycynie;

Odbiorcy: Producenci elastomerów poliuretanowych.

Aspekty innowacyjne i główne zalety

  • Wykorzystanie ubocznych produktów powstających w trakcie wytwarzania biopaliw, które dotąd stanowiły uciążliwy odpad (wymagają składowania, stanowią zagrożenie dla środowiska);
  • Krótki czas reakcji, od 1h.

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna 218912

Status
Chroniony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.398555 21-03-2012
Numer prawa wyłącznego
218912
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 106 razy