Stanowisko do pomiarów i lokalizacji sygnałów akustycznych inicjowanych w procesie korozji elektrochemicznej na powierzchni ścian zbiorników ładunkowych wypełnionych ropą naftową, produktami ropopochodnymi lub wodą balastową, zwłaszcza na tankowcach - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stanowisko do pomiarów i lokalizacji sygnałów akustycznych inicjowanych w procesie korozji elektrochemicznej na powierzchni ścian zbiorników ładunkowych wypełnionych ropą naftową, produktami ropopochodnymi lub wodą balastową, zwłaszcza na tankowcach

Wynalazek

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna 209560

Status
Wygaśnięcie
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P378994 16-02-2006
Numer prawa wyłącznego
209560

wyświetlono 2 razy