Urządzenie odpalajaco-zabezpieczające zwłaszcza dla morskich urządzeń pirotechnicznych - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Urządzenie odpalajaco-zabezpieczające zwłaszcza dla morskich urządzeń pirotechnicznych

Wynalazek

Opis

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie zabezpieczająco-odpalające, zwłaszcza dla morskich urządzeń pirotechnicznych. Celem prac B+R było udoskonalenie dotychczasowego urządzenia, w którym występowało zagrożenie przypadkowego wybuchu i ryzyko wyładowań elektrostatycznych. Urządzenie zabezpieczone jest przed przypadkowym odpaleniem ładunku pirotechnicznego w wyniku błędu człowieka, uszkodzenia lub działania czynników zewnętrznych. Dodatkowo odbezpieczone urządzenie może powrócić do stanu bezpiecznego, co pozwala na ponowne wykorzystanie nieodpalonego urządzenia pirotechnicznego. 

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

 • Wynalazek może udoskonalić morskie urządzenia pirotechniczne stosowane do podwodnych prac wyburzeniowych;
 • Zastosowanie wynalazku może się przyczynić do zwiększenia przewagi wojska w zwalczaniu wrogich pojazdów podwodnych;
 • Zainteresowane urządzeniem mogą być przedsiębiorstwa oferujące prace podwodne i pirotechniczne oraz budowę i remonty urządzeń elektroniki morskiej do prac podwodnych, a także przedsiębiorstwa oferujące wyspecjalizowany sprzęt pirotechniczny dla wojska. 

Aspekty innowacyjne i główne zalety

 • Odporność na przypadkowe odpalenie w wyniku:
  • działania człowieka,
  • czynników zewnętrznych,
  • uszkodzenia;
 • Możliwość ponownego zabezpieczenie urządzenia, które w przypadku awarii nie zostało odpalone;
 • Możliwość sygnalizowania nieuzbrojonego stanu urządzenia świeceniem źródła światła (impulsy świetlne);
 • Możliwość zabezpieczenia urządzenia na czas transportu.

Informacje szczegółowe

Twórcy
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna 214725

Status
Chroniony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.387600 10-02-2009
Numer prawa wyłącznego
214725
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 2 razy