Urządzenie odpalajaco-zabezpieczające zwłaszcza dla morskich urządzeń pirotechnicznych - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Urządzenie odpalajaco-zabezpieczające zwłaszcza dla morskich urządzeń pirotechnicznych

Wynalazek

Opis

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie zabezpieczająco-odpalające, zwłaszcza dla morskich urządzeń pirotechnicznych. Celem prac B+R było udoskonalenie dotychczasowego urządzenia, w którym występowało zagrożenie przypadkowego wybuchu i ryzyko wyładowań elektrostatycznych. Urządzenie zabezpieczone jest przed przypadkowym odpaleniem ładunku pirotechnicznego w wyniku błędu człowieka, uszkodzenia lub działania czynników zewnętrznych. Dodatkowo odbezpieczone urządzenie może powrócić do stanu bezpiecznego, co pozwala na ponowne wykorzystanie nieodpalonego urządzenia pirotechnicznego. 

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

 • Wynalazek może udoskonalić morskie urządzenia pirotechniczne stosowane do podwodnych prac wyburzeniowych;
 • Zastosowanie wynalazku może się przyczynić do zwiększenia przewagi wojska w zwalczaniu wrogich pojazdów podwodnych;
 • Zainteresowane urządzeniem mogą być przedsiębiorstwa oferujące prace podwodne i pirotechniczne oraz budowę i remonty urządzeń elektroniki morskiej do prac podwodnych, a także przedsiębiorstwa oferujące wyspecjalizowany sprzęt pirotechniczny dla wojska. 

Aspekty innowacyjne i główne zalety

 • Odporność na przypadkowe odpalenie w wyniku:
  • działania człowieka,
  • czynników zewnętrznych,
  • uszkodzenia;
 • Możliwość ponownego zabezpieczenie urządzenia, które w przypadku awarii nie zostało odpalone;
 • Możliwość sygnalizowania nieuzbrojonego stanu urządzenia świeceniem źródła światła (impulsy świetlne);
 • Możliwość zabezpieczenia urządzenia na czas transportu.

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna 214725

Status
Chroniony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.387600 10-02-2009
Numer prawa wyłącznego
214725
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy