Urządzenie wspomagające proces nadzorowania w warunkach domowych osób z problemami krążeniowymi - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Urządzenie wspomagające proces nadzorowania w warunkach domowych osób z problemami krążeniowymi

Wzór użytkowy

Opis

Przedmiotem wynalazku jest modularny system domowego asystenta osób starszych i chorych z wykorzystaniem sieci sensorowych i centralnej stacji komputerowej do monitorowania stanu zdrowia podopiecznego z możliwością kontaktu z otoczeniem (rodzina, służba zdrowia sąsiedzi) w przypadkach wymagających interwencji, w sytuacji zagrożenia życia. Prezentowane urządzenie to waga łazienkowa rozbudowana o układy umożliwiające pomiary, oprócz masy ciała i jego kompozycji, elektrycznej czynność serca (elektrokardiografia -EKG) oraz poziomu saturacji tlenu we krwi, SaO2. Aktywność elektryczna rejestrowana jest w postaci sześciu odprowadzeń, tzw. odprowadzeń kończynowych. Urządzenie umożliwia pomiar wszystkich standardowych odprowadzeń kończynowych i to bez konieczności wyonywania dodatkowych operacji.

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

 

  • Odbiorcy bezpośredni: polscy producenci sprzętu medycznego;
  • Użytkownicy końcowi: przychodnie, domy opieki, gospodarstwa domowe. 

 

Aspekty innowacyjne i główne zalety

 

  • Pomiary wagi i kompozycji ciała, elektrycznej czynność serca (elektrokardiografia – EKG) oraz poziomu saturacji tlenu we krwi, SaO2;
  • Bezprzewodowa transmisja do laptopa/smartfona, w którym zainstalowane jest oprogramowanie umożliwiające gromadzenie danych i ich analizę.

 

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna Ru.66977

Status
Chroniony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
W.120445 26-10-2011
Numer prawa wyłącznego
Ru.66977
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 46 razy