Ismael Boukerou - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Wybrane publikacje

 • Beton nowej generacji - beton samozagęszczalny (SCC).

  - Rok 2003

  W referacie przedstawiono charakterystyka betonu samozagęszczalnego (SCC) i jego właściwości. Wykazano że, skład i zasady projektowania betonu samozagęszczalnego różnią się od betonu zwykłego.Przedstawiono metody projektowania SCC, podstawowe właściwości oraz dotychczasowe zastosowania w praktyce.

 • Eigenschaften der selbstverdichtenden Betone mit zerstreuter Bewehrung.

  Referat dotyczy badania wpływu różnych domieszek upłynniających i dodatków(mikrowypełniaczy oraz włókna stalowego i polipropylenowego) na właściwości mieszanki betonowej samozagęszczalnej jaki na parametry betonu stwardniałego. Badania prowadzono w dwóch etapach. W etapie I opracowano receptury kilku mieszanek samozagęszczalnych bez dodatku włókien. W etapie II na mieszankach wytypowanych w etapie I po dodaniu różnych ilości...

 • Destrukcja i renowacja budynków popowodziowych.

  - Rok 2003

  Po powodzi, jaka w lipcu 1997 r. nawiedziła Polskę, wiele budynków mieszkalnych uległo różnorodnej destrukcji. Po wykwaterowaniu mieszkańców część obiektów objęto pracami remontowymi i wzmacniającymi. Ze względu na czas, ocena stanu budynków nie zawsze była prawidłowa i nie zawsze słusznie opracowywano zakres prac sanacyjnych. Część budynków nadających się do remontu rozebrano.W publikacji podano przykłady błędnej oceny obiektów...

wyświetlono 292 razy