Justyna Kucińska-Lipka - Osiągnięcia - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda za osiągnięcia dydaktyczne zespołowe III st

  Nagroda dydaktyczna

  Przyznane przez: Politechnika gdańska - 2020

 • Praca dyplomowa mgr inż. Agnieszki Sulowskiej, promotor dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka

  Nagroda za pracę dyplomową z zakresu tworzyw sztucznych

  Przyznane przez: Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych - 2018

 • Nagroda Główna za Produkt za kompostowalne i biodegradowalne granulaty do wytwarzania wodo rozpuszczalnych podporowych filamentów,

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za zastosowanie praktyczne

  Przyznane przez: X Dni Druku 3D, Kielce - 2018

 • Złoty medal

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Przyznane przez: Międzynarodowe Targi Wynalazczości Concours Lepine, Francja - 2015

 • Złoty medal Targi Technicon za biodegradowalne termoplastyczne kompozycje polimerowe, sposób ich wytwarzania i zastosowanie

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za zastosowanie praktyczne

  Przyznane przez: Międzynarodowe Targi Gdańskie - 2015

 • Nagroda zespołowa im. Tadeusza Pompowskiego za wybitne osiągnięcia technologiczne w zakresie „ Kompozytów poliuretanowo-gumowych sieciowanych związkami nienasyconymi oraz sposób ich wytwarzania”

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za zastosowanie praktyczne

  Przyznane przez: Politechnika Gdańska - 2015

 • Wyróżnienie specjalne za produkt najlepiej przygotowany do wdrożenia, Technicon Innowacje. Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji.

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za zastosowanie praktyczne

  Przyznane przez: Międzynarodowe Targi Gdańskie - 2015

 • Nagroda zespołowa III stopnia, 2015, za szczególne osiągnięcia naukowe w 2014 roku, Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Politechnika gdańska - 2014

 • Srebrny Medal Innowacje 2011 za pianki poliuretanowe modyfikowane białkami zwierzęcymi do zastosowań biomedycznych

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za zastosowanie praktyczne

  Przyznane przez: Międzynarodowe Targi Gdańskie - 2011

 • Grant Travel 2011 dla Młodych Naukowców przyznawany przez Komitet Konferencji: Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry, Craiova 7.08.2011r.

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Przyznane przez: Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry - 2011

 • Nagroda dydaktyczna II stopnia (zgloszona na wniosek studentów)

  Przyznane przez: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny - 2010

 • Stypendium Rektora PG dla Młodych Pracowników

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Politechnika Gdańska - 2009

 • Nagroda na Targach Technicon Medal Innowacje 2009 za segmentowe poliuretany modyfikowane kolagenem/chitozanem i sposób ich wytwarzaniapoliuretany

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za zastosowanie praktyczne

  Przyznane przez: Międzynarodowe Targi Gdańskie - 2009

 • Medal Innowacje 2009 Nagroda na Targach Technicon za nowe poliuretany i sposoby ich otrzymywania, sieciowane za pomocą komonomerów, zawierających nienasycone wiązania

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za zastosowanie praktyczne

  Przyznane przez: Międzynarodowe Targi Gdańskie - 2009

wyświetlono 3641 razy