Kacper Wereszko - Biogram - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Biogram

Kacper Wereszko uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera w 2016 roku (kierunek: informatyka, specjalność: algorytmy i technologie internetowe), a od 2017 roku jest uczestnikiem studiów doktoranckich z dyscypliny Informatyka. Obecnie pracuje jako asystent w Katedrze Algorytmów i Modelowania Systemów. Jego zainteresowania badawcze obejmują badanie własności bezpieczeństwa w grafach, problemy dominowania w grafach oraz ich praktyczne zastosowania.

wyświetlono 188 razy