Łukasz Kulas - Osiągnięcia - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nagrody i wyróżnienia

 • Wyróżnienie I st. w konkursie o Medal Mercurius Gdański za „System inteligentnego oświetlenia SILED”

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za zastosowanie praktyczne

  Przyznane przez: Kapituła Targów Technikon Innowacje - 2009

 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Prezes Rady Ministrów - 2007

 • Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców w dziedzinie telekomunikacja

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - 2006

 • Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców w dziedzinie telekomunikacja

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej - 2005

 • MTT-S Graduate Fellowship - stypendium przyznawane co roku sześciu doktorantom. Zgłoszenia napływają z całego świata, zaś o przyznaniu stypendium decydują osiągnięcia naukowe i atrakcyjność tematyki badawczej

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Przyznane przez: Microwave Theory and Techniques Society (MTT-S IEEE) - 2004

 • Pierwsza nagroda za najlepszą prace magisterską w dziedzinie mikrofal, techniki antenowej i systemów radiolokacyjnych (konkurs o zasięgu ogólnokrajowym, przeprowadzany co 2 lata)

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: AP/AES/MTT Joint Chapter, Polskiej Sekcji IEEE - 2002

wyświetlono 1209 razy