Magdalena Olczyk - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespoły Badawcze (Członek zespołu)

 • Zespół Katedry Nauk Ekonomicznych

  Katedra posiada wieloletnią tradycję i bogaty dorobek naukowy, m. in. w zakresie badań dotyczących sektora małych i średnich przedsiębiorstw, wzrostu gospodarczego, dobrobytu i ubóstwa, zastosowania metod deterministycznych, ekonometrycznych i statystycznych w badaniach makro- i mikroekonomicznych.

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

 • Eurasia Business and Economics Society

  organizacja wielonarodowościowa

  Pełnione 2015-10-30 na stanowisku: członek

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

  organizacja wielonarodowościowa

  Pełnione 2010-10-01 na stanowisku: członek

 • World Economics Association

  organizacja wielonarodowościowa

  Pełnione 2018-02-12 na stanowisku: członek

Funkcje pełnione w redakcjach czasopism

Członkostwo w konsorcjach naukowych

 • Baltic Sea Academy

  upowszechnianie wiedzy w regionie Morza Bałtyckiego

  Skład: 15 uczelni wyższych z regionu Morza Bałtyckiego

wyświetlono 635 razy