Patrycja Puzdrowska - Biogram - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Biogram

W październiku 2005 r. – rozpoczęcie nauki na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej, kierunek Mechanika i Budowa Maszyn, studia stacjonarne, jednolite magisterskie. W lipcu 2010 r. – ukończenie studiów o specjalności Urządzenia i Systemy Chłodnicze i Klimatyzacyjne, uzyskanie tytułu magistra inżyniera. W 2012 r. – rozpoczęcie studiów III stopnia w Środowiskowym Studium Doktoranckim, na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa, w Katedrze Siłowni Morskich i Lądowych. W 2015 r. otwarcie przewodu doktorskiego przez Radę Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa. Do 07.2023 zatrudnienie jako Asystent naukowo – badawczy w Zakładzie Siłowni Okrętowych Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie „inżynieria mechaniczna” uzyskany 29.06.2023 r., na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Analiza informacyjności diagnostycznej temperatury spalin wylotowych okrętowego tłokowego silnika spalinowego”. Od 8.2023 zatrudnionienie jako adiunkt w Zakładzie Siłowni Okrętowych (Instytut Budowy Okrętów) Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa.

https://www.researchgate.net/profile/Patrycja-Puzdrowska

wyświetlono 1279 razy