Paweł Kallas - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 3

  • Kategoria
  • Rok

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2009
  • Spawanie podwodne stali dupleks odpornej na korozję

    W artykule przedstawiono wyniki badań spawalności stali dupleks w warunkach podwodnych. Zainteresowanie spawaniem podwodnym tej grupy stali wiąże się z koniecznością opracowania spawalniczych metod naprawczych rurociągów eksploatowanych w przemyśle wydobywczym ropy naftowej. Do badań wykorzystano metodę spawania GMA za pomocą lokalnej komory suchej. Wykonano napoiny pod wodą na głębokości 0,5 m oraz na powietrzu przy zbliżonych...

Rok 2006
  • Zastosowanie plastycznie przerabialnych stopów tytanu w okrętownictwie
    Publikacja

    Celem pracy jest przedstawienie podstawowych informacji o plastycznie przerabialnych stopach tytanu z punktu widzenia ich praktycznego zastosowania w okrętownictwie. Podano skrócone cechy charakterystyczne oraz podstawowe informacje o obróbce cieplnej stopów tytanu. W zakończeniu zaprezentowano stanowisko wybranych Towarzystw Klasyfikacyjnych odnośnie stopów tytanu oraz podano przykłady zastosowań stopów tytanu w okrętownictwie....

Rok 2005

wyświetlono 68 razy