Piotr Bialuk - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie profilowe:  Piotr Bialuk

Piotr Bialuk

Kontakt

E-mail
Brak danych

Wybrane publikacje

  • Ochrona betonu przed korozją olejową przez impregnację polimerami.

    Długoletnie odziaływanie oleju na beton w konstrukcjach budynkow jest zjawiskiem stosunkowo częstym. Badania takiego betonu poprzez wykonanie odwiertów lub metodami nieniszczącymi wykazywały obniżenie wytrzymałości na ściskanie. Przeprowadzono badania betonu zabezpieczonego przed wnikaniem oleju poprzez impregnację kompozytami żywicznymi oraz poprzez uszczelnienie struktury przez zastosowanie mikrokrzemionki.

wyświetlono 136 razy