Piotr Iwicki - Osiągnięcia - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie profilowe: dr hab. inż. Piotr Iwicki

dr hab. inż. Piotr Iwicki

Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej II stopnia za szczególne osiągnięcia naukowe

  Przyznane przez: Politechnika Gdańska - 2011

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za zastosowanie praktyczne

  Przyznane przez: Ministerstwo Edukacji Narodowej - 2009

 • Nagroda Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska za działalność naukową w 2007

  Przyznane przez: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska - 2007

 • Nagroda Rektora Indywidualna II stopnia za osiągnięcia naukowo-badawcze

  Przyznane przez: Politechnika Gdańska - 2007

 • Zespołowa Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej II stopnia za szczególne osiągnięcia w działalności naukowej

  Przyznane przez: Politechnika Gdańska - 2001

wyświetlono 2792 razy