ABET Accreditation - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

ABET Accreditation

1) utrzymanie wysokiej jakości i poziomu kształcenia w skali krajowej i międzynarodowej, 2) podniesienie rozpoznawalności Wydziału Mechanicznego na arenie międzynarodowej, 3) umiędzynarodowienie kształcenia (kształcenie studentów z zagranicy), 4) podwyższenie oceny parametrycznej Wydziału Mechanicznego, 5) podniesienie wskaźników oceny Wydziału Mechanicznego w procedurach konkursowych o projekty badawcze i badawczo-rozwojowe finansowane przez instytucje krajowe i międzynarodowe

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
ABET Accreditation
Program finansujący:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Instytucja:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Paweł Śliwiński
Realizowany w:
Dziekanat Wydziału Mechanicznego
Wartość projektu:
197 846.25 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 389 razy