ASFALTY DROGOWE I MODYFIKOWANE W POLSKICH WARUNKACH KLIMATYCZNYCH - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

ASFALTY DROGOWE I MODYFIKOWANE W POLSKICH WARUNKACH KLIMATYCZNYCH

Celem projektu badawczego jest kompleksowa ocena właściwości lepiszczy asfaltowych, produkowanych w Polsce, w szerokim zakresie temperatur eksploatacyjnych i technologicznych, weryfikacja wymagań i metod oceny lepiszczy asfaltowych stosowanych do budowy nawierzchni drogowych oraz opracowanie wytycznych doboru właściwości lepiszczy odpowiadających polskim warunkom klimatycznym i wielkości obciążenia ruchem. Realizacja celu projektu będzie również dotyczyła nowego rodzaju lepiszczy wysokomodyfikowanych z uwzględnieniem wymagań materiałowych oraz metod badawczych.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
OT1 – 1B/PW-PG-IBDiM
Program finansujący:
Rozwój Innowacji Drogowych
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
DZP/RID-I-25/2/NCBR/2016 z dnia 2016-02-26
Okres realizacji:
2016-01-01 - 2018-03-31
Kierownik zespołu badawczego:
dr hab. inż. Piotr Jaskuła
Realizowany w:
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • IBDiM (Polska)
  • PW (Polska)
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 195 razy