Badania skojarzeń ślizgowych smarowanych wodą w wybranych niekorzystnych warunkach pracy - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania skojarzeń ślizgowych smarowanych wodą w wybranych niekorzystnych warunkach pracy

Zaproponowany projekt dotyczy problemów związanych z trybologią czyli nauką o tarciu i zużyciu. Badania zainspirowane są wiedzą, że pary ślizgowe smarowane wodą ulegają szczególnie szybkiemu zużyciu w dwóch przypadkach gdy: czynnik smarny – woda - zawiera cząstki stałe, przepływ czynnika smarnego jest ograniczony bądź jest jego brak (para zanurzona w wodzie). Konsekwencją postępującego zużycia jest zazwyczaj radykalne ograniczenie trwałości systemu łożyskowego. Dlatego postawiono sobie za zadnie rozwiązanie tego problemu badawczego i postawiono następujące hipotezy badawcze: • Odpowiedni dobór skojarzenia ślizgowego oraz jego geometrii ograniczy ilość ciepła generującego się w strefie tarcia i pozwoli na bezawaryjną eksploatację. • Właściwy dobór skojarzenia ślizgowego pozwoli na ograniczenie zużycia będącego wynikiem smarowania węzła poprzez czynnik zawierający cząstki stałe. Główne cele zaplanowanych badań eksperymentalnych to: • Poznanie zjawisk jakie towarzyszą współpracy ślizgowej elementów smarowanych wodą w niekorzystnych warunkach pracy. • Zweryfikowanie hipotez przy pomocy badań eksperymentalnych i teoretycznych. • Poszerzenie obszaru wiedzy dotyczących par ciernych smarowanych wodą. • Próba zidentyfikowania kluczowych parametrów wpływających na szybkość procesu zużywania. Zaplanowano przeprowadzenie badań na dwóch odmiennych stanowiskach badawczych umożliwiających badanie skojarzenia ślizgowego typu czop – panew. Do badań teoretycznych wykorzystane zostaną zaawansowane programy wykorzystujące algorytmy obliczeniowej mechaniki płynów oraz elementów ciała stałego (metody: CFD, FEM i FSI). Zdaniem autorów wniosku problem można rozwiązać stosując odpowiednie skojarzenia ślizgowe o specjalnej geometrii. Poznanie zjawisk jakie towarzyszą procesowi intensywnego zużycia w wyniku smarowania cieczami zawierającymi cząstki stałe oraz w wyniku przegrzania strefy tarcia pozwoli na szerokie zastosowanie tego typu łożysk w energetyce wodnej, pompach oraz okrętownictwie. Jako następny etap prac przewiduje się wnioskowanie o projekt aplikacyjny wspólnie z jedną z krajowych firm mogących szeroko wdrożyć takie rozwiązanie.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2016/23/B/ST8/03104 z dnia 2017-07-28
Okres realizacji:
2017-07-28 - 2020-12-27
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Wojciech Litwin
Realizowany w:
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 1

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2019

  • Marine propeller shaft bearings under low-speed conditions: water vs. oil lubrication
    Publikacja

    The bearings used in shipbuilding, hydropower, and water pumps have undergone a metamorphosis in recent decades. Because of environmental regulations, lubrication with grease or mineral oil is prohibited. Thus, the standard solutions include water-lubricated bearings with polymer bushings or sealed systems lubricated with oil. When properly designed, assembled, and operated, bearings can operate reliably for years. However, specific...

    Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

wyświetlono 344 razy