Badanie aktywności chemoterapeutycznej preparatu BS-154 , nowego cytostatyku, modelującego oporność wielolekową komórek nowotworowych" - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie aktywności chemoterapeutycznej preparatu BS-154 , nowego cytostatyku, modelującego oporność wielolekową komórek nowotworowych"

Projekt "Badania aktywności chemoterapeutycznej preparatu BS-154, nowego cytostatyku, modulującego oporność wielolekową komórek nowotworowych" ma na celu przeprowadzenie multidyscyplinarnych badań potrzebnych do komercjalizacji innowacyjnego preparatu BS-154. Związek o symbolu BS-154 został wyselekcjonowany spośród licznej grupy związków i wykazuje wysoką aktywność cytostatyczną względem komórek nowotworowych z opornością wielolekową (MDR – MultiDrugResistance). Zadania projektu obejmują następujące aspekty: syntezę związku w ilości niezbędnej do wykonania badań, opracowanie technologii wytwarzania preparatu w skali wielkolaboratoryjnej, opracowanie formulacji liposomalnej preparatu, określenie mechanizmu działania związku oraz biologiczne badania przedkliniczne. Przeprowadzone prace będą skutkowały uzyskaniem nowego półproduktu farmaceutycznego o zastosowaniu w próbach klinicznych. Dla Politechniki Gdańskiej projekt ma znaczenie w szczególności w zdobywaniu dalszych doświadczeń w badaniach nad nowymi cząsteczkami o aktywności biologicznej, w tym także związkami przeciwnowotworowymi. Zdobywanie nowych doświadczeń w zakresie prac eksperymentalnych w badaniu metod biofizyczno-biochemicznych dotyczących badania oddziaływań ligand-DNA i biologii molekularnej.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
BS 154
Program finansujący:
INNOTECH
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
z dnia 2014-06-30
Okres realizacji:
2013-11-01 - 2016-10-31
Kierownik zespołu badawczego:
prof. dr hab. inż. Andrzej Składanowski
Realizowany w:
Wydział Chemiczny
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • BLIRT S.A. (Polska)
  • BS-154 Sp. zo.o. (Polska)
  • Instytut Farmaceutyczny (Polska)
Wartość projektu:
3 882 537.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 72 razy