Budowa reputacji i zaufania w systemach teleinformatycznych w warunkach wirtualnej anonimowości i ślepego wyboru dostawców usług - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Budowa reputacji i zaufania w systemach teleinformatycznych w warunkach wirtualnej anonimowości i ślepego wyboru dostawców usług

Przyjęty w projekcie model budowy reputacji podejmuje dwa wyzwania obecne w wielu rzeczywistych środowiskach agentów autonomicznych; podważają one znane metody analizy i projektowania systemów reputacyjnych, wyznaczając nowatorski charakter proponowanych badań: (1) Wirtualna anonimowość agentów wyklucza klasyczne metody wykrywania anomalii i porównywania historii interakcji, a także strategie uczenia zachowań lub groźby odwetu. (2) Ślepy (niewrażliwy na miary zaufania) wybór dostawców usług; ciężar obrony agentów uczciwych przesuwa się więcz eliminacji agentów nieuczciwych w kierunku różnicowania zachowań w zależności od bieżącej miary zaufania partnera w interakcji. Możliwe zmanipulowania systemu oraz użyteczności uzyskiwane przez uczciwych agentów (związane z ilością świadczonych oraz odbieranych usług) analizowane będą drogą jawnej konstrukcji dynamiki miar zaufania, indukowanej zamkniętą pętlą sprzężenia zwrotnego pomiędzy algorytmem agregacji danych reputacyjnych i polityką usług agentów. Teoretyczne znaczenie projektu wynika z wykorzystania dynamiki miar zaufaniabez eliminacji agentów nieuczciwych. Pozwoli to analizować możliwość zmanipulowania, gwarantowane użyteczności agentów, wpływ liczby agentów nieuczciwych i obecności zmowy, wpływ algorytmu agregacji danych reputacyjnych i in. Znaczenie praktyczne wynika z rosnącej roli systemów ICT działających w paradygmacie mikroekonomicznym - można tu wymienić rynek licencjonowanych pasm elektromagnetycznych w systemach LTE, sieci zdefiniowane programowo, aplikacje rozproszone typu Crowd Assisted Sensing i Fog Computing, sieci informacjo-centryczne, paradygmat Economic Traffic Management dla sieci nakładkowych, bezprzewodowe sieci sensorowe i ad hoc oraz architektury sieciowe Internetu Przyszłości. Systemy takie są przedmiotem wielostronnych badań prowadzonych na Wydziale ETI.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2016/21/B/ST6/03146 z dnia 2017-07-26
Okres realizacji:
2017-07-26 - 2021-07-25
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Jerzy Konorski
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Wartość projektu:
306 700.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 6

 • Kategoria

 • Rok

 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2022

 • Defending against Fake VIP in Scant-Transparency Information Systems with QoS Differentiation
  Publikacja

  In client-server information systems with quality of service (QoS) differentiation, Client may deplete Server’s resources by demanding unduly high QoS level. Such QoS abuse has eluded systematic treatment; known defenses using Client authorization, payments, or service request inspection prior to QoS assignment, are heuristic and environment-specific. We offer a game-theoretic approach on the premise that a service request is occasionally...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Mitigating Traffic Remapping Attacks in Autonomous Multi-hop Wireless Networks
  Publikacja

  Multihop wireless networks with autonomous nodes are susceptible to selfish traffic remapping attacks (TRAs). Nodes launching TRAs leverage the underlying channel access function to receive an unduly high Quality of Service (QoS) for packet flows traversing source-to-destination routes. TRAs are easy to execute, impossible to prevent, difficult to detect, and harmful to the QoS of honest nodes. Recognizing the need for providing...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2020

Rok 2019

wyświetlono 280 razy