Budowa reputacji i zaufania w systemach teleinformatycznych w warunkach wirtualnej anonimowości i ślepego wyboru dostawców usług - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Budowa reputacji i zaufania w systemach teleinformatycznych w warunkach wirtualnej anonimowości i ślepego wyboru dostawców usług

Przyjęty w projekcie model budowy reputacji podejmuje dwa wyzwania obecne w wielu rzeczywistych środowiskach agentów autonomicznych; podważają one znane metody analizy i projektowania systemów reputacyjnych, wyznaczając nowatorski charakter proponowanych badań: (1) Wirtualna anonimowość agentów wyklucza klasyczne metody wykrywania anomalii i porównywania historii interakcji, a także strategie uczenia zachowań lub groźby odwetu. (2) Ślepy (niewrażliwy na miary zaufania) wybór dostawców usług; ciężar obrony agentów uczciwych przesuwa się więcz eliminacji agentów nieuczciwych w kierunku różnicowania zachowań w zależności od bieżącej miary zaufania partnera w interakcji. Możliwe zmanipulowania systemu oraz użyteczności uzyskiwane przez uczciwych agentów (związane z ilością świadczonych oraz odbieranych usług) analizowane będą drogą jawnej konstrukcji dynamiki miar zaufania, indukowanej zamkniętą pętlą sprzężenia zwrotnego pomiędzy algorytmem agregacji danych reputacyjnych i polityką usług agentów. Teoretyczne znaczenie projektu wynika z wykorzystania dynamiki miar zaufaniabez eliminacji agentów nieuczciwych. Pozwoli to analizować możliwość zmanipulowania, gwarantowane użyteczności agentów, wpływ liczby agentów nieuczciwych i obecności zmowy, wpływ algorytmu agregacji danych reputacyjnych i in. Znaczenie praktyczne wynika z rosnącej roli systemów ICT działających w paradygmacie mikroekonomicznym - można tu wymienić rynek licencjonowanych pasm elektromagnetycznych w systemach LTE, sieci zdefiniowane programowo, aplikacje rozproszone typu Crowd Assisted Sensing i Fog Computing, sieci informacjo-centryczne, paradygmat Economic Traffic Management dla sieci nakładkowych, bezprzewodowe sieci sensorowe i ad hoc oraz architektury sieciowe Internetu Przyszłości. Systemy takie są przedmiotem wielostronnych badań prowadzonych na Wydziale ETI.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2016/21/B/ST6/03146 z dnia 2017-07-26
Okres realizacji:
2017-07-26 - 2021-07-25
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Jerzy Konorski
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Wartość projektu:
306 700.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 4

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2020

Rok 2019

wyświetlono 134 razy