Charakterystyka frakcji zawieszonej obecnej w środowisku wewnętrznym ośrodków opieki nad osobami starszymi i placówek opieki nad dziećmi - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Charakterystyka frakcji zawieszonej obecnej w środowisku wewnętrznym ośrodków opieki nad osobami starszymi i placówek opieki nad dziećmi

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Światową Organizację Zdrowia, zanieczyszczone powietrze, zarówno atmosferyczne jak i wewnętrzne, jest przyczyną siedmiu milionów przedwczesnych zgonów na całym świecie. W ostatnich latach znacząco wzrósł poziom świadomości społecznej odnośnie głównych czynników negatywnie wpływających na jakość powietrza, tj. frakcji zawieszonej, tlenków siarki i azotu czy lotnych związków organicznych. Wciąż jednak w społeczeństwie panuje przeświadczenie, że największe ryzyko dla zdrowia człowieka płynie z oddychania powietrzem atmosferycznym, pomijając istotność jakości powietrza wewnętrznego, które może być zanieczyszczone w podobnym stopniu lub nawet w większym niż powietrze zewnętrzne. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że w toku prowadzonych badań zaobserwowano pozytywną korelację pomiędzy rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov-2 i zanieczyszczeniem powietrza frakcją zawieszoną. Podejrzewa się, że cząstki obecne w powietrzu są „nośnikiem” wirusa, a dodatkowo mogą powodować stany zapalne w komórkach płucnych, zwiększając tym samym ryzyko zakażenia i prawdopodobieństwo ciężkiego przebiegu choroby COVID-19. W społeczeństwie można wyróżnić dwie podgrupy szczególnie podatne na niekorzystny wpływ, jaki wywiera zanieczyszczone powietrze na organizm człowieka. Są to dzieci, oraz osoby starsze. Głównym celem projektu jest kompleksowa ocena stopnia narażenia dzieci i osób starszych na obecność cząstek materii zawieszonej w powietrzu wewnętrznym wyżej wymienionych placówek, szczególnie tych niewidocznych „gołym okiem”, lecz stanowiących przez to największe zagrożenie dla zdrowia człowieka. Placówki będące obiektem badań zlokalizowane w różnych regionach Polski zostaną wyselekcjonowane na podstawie stopnia zurbanizowania, zalesienia i zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Wyniki uzyskane w ramach planowanych w projekcie prac badawczych bez wątpienia przyczynią się do poszerzenia świadomości społecznej w kontekście istotności jakości powietrza wewnętrznego i jej wpływu na zdrowie człowieka, szczególnie w przypadku środowisk wewnętrznych, które powinny charakteryzować się jak najlepszymi warunkami mieszkalnymi, jak np. placówki opieki nad dziećmi i osobami starszymi. Planowane jest popularyzowanie prac badawczych przez stronę internetową dedykowaną projektowi.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2021/43/B/NZ7/02299 z dnia 2022-07-07
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Bożena Zabiegała
Realizowany w:
Katedra Chemii Analitycznej
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy