Ekologiczne asfalty - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ekologiczne asfalty

Celem projektu jest opracowania innowacyjnej technologii asfaltów zdolnych do redukcji zanieczyszczeń powietrza generowanych przez transport drogowy. Rezultatem Projektu będą nowe lepiszcze asfaltowe o właściwościach redukujących stężenie substancji szkodliwych. Produkt ten będzie stanowił nowość co najmniej w skali Polski. Innowacyjność rezultatu Projektu polega na wykorzystaniu nowych, niemających dotychczas zastosowania w tym zakresie rozwiązań technologicznych nadających nawierzchni asfaltowej zdolność do redukcji zanieczyszczeń powietrza generowanych przez transport samochodowy. Z uwagi na zastosowanie innowacyjnego fotokatalizatora, rezultat Projektu będzie cechowała wyższa efektywność redukowania zanieczyszczeń niż w przypadku stosowanych obecnie rozwiązań. Efektem projektu będzie wdrożenie technologii w działalności gospodarczej LOTOS Asfalt..

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
Ecobitumen
Program finansujący:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Spółka LOTOS Asfalt (Polska)
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 49 razy