Europejska edukacja cyfrowa w Zarządzaniu Infrastrukturą Drogową - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Europejska edukacja cyfrowa w Zarządzaniu Infrastrukturą Drogową

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie zdolności instytucji edukacyjnych i szkoleniowych do zapewniania wysokiej jakości edukacji cyfrowej. Nasza propozycja realizacji projektu zakłada zbudowanie narzędzi umożliwiających prowadzenie zajęć dydaktycznych i szkoleń wraz z ich ewaluacją wyłącznie online, dla materiałów dydaktyczno - szkoleniowych z zakresu zarządzania infrastrukturą drogową, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa infrastruktury. Projekt przewiduje budowę narzędzi dla każdej formy zajęć dydaktycznych: wykładów, projektów, ćwiczeń, laboratoriów, weryfikację postępu prac słuchaczy oraz uzyskanej wiedzy i umiejętności. Dodatkowo zbudowane zostaną narzędzia umożliwiające prowadzenie kursów szkoleniowych dla osób zajmujących się zarządzaniem infrastrukturą drogową. W ramach projektu planuje się następujące działania: WP1 – analiza funkcjonalności i przydatności dostępnych platform i aplikacji do realizacji procesu dydaktycznego online oraz wybranie narzędzi spełniających wymagania dla realizacji celu naszego projektu. Identyfikacja problemów i potrzeb zmian w nauczaniu na studiach inżynierskich na podstawie ankietyzowania uczelni w Europie WP2 – innowacyjne narzędzia umożliwiające przekazywanie wiedzy online na wysokim poziomie, ze szczególnym uwzględnieniem cyfrowych zajęć praktycznych niezbędnych w wiedzy inżynierskiej, tj. zajęć terenowych, projektowych i laboratoryjnych. Opracowanie procedury i narzędzi oceny wiedzy i samodzielności realizacji zadań przez studenta, kursanta WP3 – wdrożenie zbudowanych narzędzi do opracowania materiałów dydaktyczno – szkoleniowych dotyczących zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej, w szczególności z uwzględnieniem otoczenia dróg, osób niechronionych WP4 – testowanie opracowanych metod dydaktycznych wraz z ich ewaluacją i niezbędnymi zmianami w celu wypracowania ostatecznej wersji narzędzi do prowadzenia zajęć dla studentów uczelni technicznych i praktyków. Efektem projektu będzie podniesienie kompetencji kadry dydaktyczno – szkoleniowej w zakresie wykorzystania innowacyjnych technik cyfrowych w procesie dydaktycznym, umożliwienie prowadzenia zajęć praktycznych online oraz rozszerzeni możliwości oferty dydaktycznej o kursy zarządzania infrastrukturą drogową dla praktyków i zarządców. W sytuacji zagrożenia epidemicznego, wdrożenie tych narzędzi pozwoli jednostkom dydaktycznym zapewnić wysoki poziom nauczania online, ewaluacji postępów, jednocześnie zapewniając przyjęte standardy nauczania.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
InfRO@D
Program finansujący:
ERASMUS +
Instytucja:
Komisja Europejska
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
dr inż. Marcin Budzyński
Realizowany w:
Katedra Inżynierii Transportowej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • University of Gyor (Węgry)
  • Leader Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (Austria)
  • University of Catania (Włochy)
  • University of Žilina (Słowacja)
  • Politechnika Krakowska (Polska)
Wartość projektu:
227 753.00 EUR
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Edukacyjny
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 91 razy