Horyzontalny Punkt Kontaktowy do Programu Ramowego UE Horyzont Europa Polska Północna - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Horyzontalny Punkt Kontaktowy do Programu Ramowego UE Horyzont Europa Polska Północna

Horyzontalny Punkt Kontaktowy do Programu Ramowego UE Horyzont Europa będzie wspierać beneficjentów i wnioskodawców programu Horyzont Europa na lata 2022-2027, na obszarze Makroregionu Północ, obejmującego region Polska północna: województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie. Działalność HPK obejmuje w szczególności: działalność informacyjną i konsultacyjną w różnych formach, organizację szkoleń i warsztatów, konsultacje dla podmiotów przygotowujących wnioski projektowe, konsultacje dla podmiotów realizujących projekty, opiniowanie wskazanych dokumentów dotyczących programu Horyzont Europa. Realizowanie zadań HPK przez Politechnikę Gdańską podkreśla wiodącą rolę PG jako uczelni badawczej w regionie, a także zapewni pracownikom naukowym PG bliskie i bezpośrednie wsparcie ekspertów Programów Ramowych UE.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
HPK
Program finansujący:
INNY
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
5/HPK/2022 z dnia 2022-02-15
Okres realizacji:
2022-01-01 - 2027-12-31
Kierownik projektu:
mgr Renata Downar-Zapolska
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Dział Projektów
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Polska)
Typ zgłoszenia:
Inny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 51 razy