Innowacyjny model transferu biznesu dla MSP w RMB + - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Innowacyjny model transferu biznesu dla MSP w RMB +

Projekt opiera się na głównych rezultatach projektu poprzedzającego zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Nie tylko rozszerzono zakres rezultatów, ale przeznaczono dodatkowe środki, aby wzmocnić wyników i ogólny efekt. Praktyczne zastosowanie i konsolidacja osiągniętych środków mają szczególne znaczenie. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie kompetencji partnerów projektu oraz włączenie dodatkowych regionów. WP 1 zajmie się ogólnymi działaniami związanymi z zarządzaniem projektem i rozpowszechnianiem go na etapie przedłużenia. Dodatkowo co najmniej 25 firm będzie trenowanych i doradzanych w trakcie procesu transferu (WP 2 Coaching). Obejmie to również regiony, które do tej pory nie brały udziału w pierwszych 30 szkoleniach w ramach zwykłego projektu. WP 3 - Train-the-Trainer 2.0 W GoA 3.1 opracowano narzędzia, które powinny ułatwić proces transferu biznesu. Świadomość tych narzędzi i platformy wzrośnie w BSR. Narzędzia te są również częścią kursu Train-The-Trainer, GoA 3.2, który został opracowany, przetestowany i udoskonalony. W oparciu o ten dopracowany program nauczania odbędą się dodatkowe szkolenia, a grupą docelową będą organizacje wspierające przedsiębiorczość, które do tej pory nie były szkolone w ramach regularnych projektów - docierając w ten sposób do dodatkowych instytucji jako zainteresowanych stron. WP4 - Kwalifikacje Środki i kursy kwalifikacyjne, które zostały opracowane w ramach regularnego projektu, będą realizowane przez dostawców usług edukacyjnych, mające na celu dotarcie do co najmniej kolejnych 75 studentów / firm w regionie Morza Bałtyckiego i włączenie modułów do stałych programów studiów / kursów szkoleniowych. Utworzenie jednego nowego MOOC dla istniejącego portalu internetowego. WP5 – List intencyjny dotyczący wsparcia procesu transferu biznesu (MoU) Ten pakiet roboczy będzie opierał się na politykach i programach działania opracowanych w ramach zwykłego projektu i zostanie przedstawiony w Brukseli w czerwcu 2020 r. Etap rozszerzenia koncentruje się na wdrażaniu tych zaleceń do polityki. W związku z tym pod koniec projektu odbędzie się następna konferencja, na której decydenci, tacy jak przedstawiciele instytucji regionalnych lub krajowych, biura marszałkowskie itp., uzgodnią treść listu intencyjnego. Politechnika Gdańska weźmie udział we wszystkich WP. Projekt jest doskonałą okazją do kontynuowania współpracy międzynarodowej i intensywnej współpracy z otoczeniem gospodarczym.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
INBETS+
Program finansujący:
Europejska Współpraca Terytorialna
Instytucja:
Joint Secretariat Rostock Interreg Baltic Sea Region
Porozumienie:
#016 z dnia 2021-03-17
Okres realizacji:
2021-04-01 - 2021-12-31
Kierownik zespołu badawczego:
dr inż. Marzena Grzesiak
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Zarządzania
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
 • Estonian Chamber of Commerce and Industry (Estonia)
 • Drivhuset, (Szwecja)
 • Satakunta University of applied sciences (Finlandia)
 • Gdansk University of Technology (Polska)
 • St. Petersburg Foundation for SME Development (Rosja)
 • Hamburg University of Corporate Education (Niemcy)
 • Latvian Chamber of Commerce and Industry (Łotwa)
 • Baltic Sea Academy, (Niemcy)
 • Association of SMEs support centers of the Kaliningrad region (Rosja)
 • International Business College (Dania)
 • Lithuanian University of Science and Education (Litwa)
Wartość projektu:
534 300.00 EUR
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 71 razy