Innowatorzy Przyszłości - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Innowatorzy Przyszłości

Celem projektu jest opracowanie oraz przeprowadzenie Intensywnego Międzynarodowego Programu Kształcenia (IMPK) w formule blended learning, adresowanego do studentów uczelni zagranicznych. Celem zajęć będzie przygotowanie uczestników do tworzenia i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zmiennym świecie VUCA w oparciu o samoorganizujące się wirtualne zespoły. Jako ramy nauczania wykorzystane zostanie podejście Design Thinking i Business Canvas obejmujące zagadnienia jak m.in. kreatywne generowania pomysłów, tworzenie biznesplanu i promowanie idei. Większość zadań będzie realizowana w zespołach, co pozwoli uczestnikom rozwinąć umiejętności współpracy, komunikacji a także prezentacji, a częściowo również w formie spotkań zdalnych, co jednocześnie będzie okazją do rozbudowania doświadczeń pracy w międzynarodowych zespołach wirtualnych. W toku zajęć uczestnicy poznają i wykorzystają metodyki zwinne (SCRUM). Część teoretyczna będzie w pełni przystosowana do prowadzenia jej w formie zdalnej, z wykorzystaniem technik zapewniających synchroniczną interakcję i poprzedzi ona część praktyczną, która będzie miała formę stacjonarną. Zarówno w obrębie modułu zdalnego, jak i stacjonarnego, zajęcia odbywać będą się z wykorzystaniem interaktywnych form przekazywania i weryfikowania wiedzy. Program jednej edycji IMPK składa się z trzech bloków tematycznych: 1) Budowanie samoorganizujących, efektywnych, międzynarodowych zespołów wirtualnych; 2) Kreatywne tworzenie innowacyjnych rozwiązań; 3) Zwinne i adaptacyjne wdrażanie innowacyjnych rozwiązań (łącznie 60 godz.) i zawierał będzie również elementy popularyzujące kulturę polską. Zorganizowane zostaną cztery edycje programu (maj i wrzesień 2022 oraz maj i czerwiec 2023), w których łącznie udział weźmie 80 studentów zagranicznych. Realizacja projektu przyczyni się nie tylko do poprawy oferty dydaktycznej PG w rezultacie opracowania nowego anglojęzycznego programu zajęć prowadzonych w formule blended learning, realizowanego przy wykorzystaniu najnowszych narzędzi dydaktycznych, lecz będzie również dobrze wpisywać się w proces internacjonalizacji uczelni. Czynność związane z rekrutacją do programu prowadzone na uczelniach zagranicznych oraz udział studentów z zagranicy w zajęciach może mieć istotne znaczenie pod kątem promocji PG na międzynarodowym rynku edukacyjnym, umożliwiając nawiązanie nowych kontaktów oraz może przyczynić się do utrwalenia jej wizerunku jako nowoczesnej uczelni oferującej atrakcyjne programy kształcenia.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
InnoFuture
Program finansujący:
Programy NAWA
Instytucja:
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
mgr inż. Mariusz Krzyżanowski
Realizowany w:
Dziekanat Wydziału Zarządzania i Ekonomii
Typ zgłoszenia:
Inny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy