Inżynieria Materiałowa - przyszłość gospodarki - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Inżynieria Materiałowa - przyszłość gospodarki

Celem jest przyjęcie ponad 10% studentów więcej na międzywydziałowy kierunek Inżynieria Materiałowa i zwiększenie atrakcyjności studiów poprzez stypendia i kursy wyrównawcze. Działalność zwiększająca poziom merytoryczny i zainteresowanie inżynierią materiałową np. zwiększenie interaktywności zajęć, zajęcia laboratoryjne w pracowniach naukowych, udział wykładowców z innych ośrodków i przemysłu, ciekawe praktyki zawodowe, wspieranie kół naukowych i popularyzacji nauki, indywidualizacja kształcenia

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
Kapitał Ludzki
Instytucja:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Porozumienie:
UDA-POKL04.01.02-00-044/09-00 z dnia 2009-12-18
Okres realizacji:
2009-09-01 - 2013-05-31
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Maria Gazda
Realizowany w:
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • brak
Wartość projektu:
4 061 501.81 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 99 razy