Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji

Celem projektu jest budowa laboratoriów/usług dla środowiska naukowego oraz biznesu w celu tworzenia/rozwijania innowacyjnych usług (np. czasu i częstotliwości), a następnie ich komercjalizacja/dystrybucja. Realizacja ww. celu możliwa będzie dzięki modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej sieci PIONIER i sieci miejskich, w tym TASK.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
PIONIER-lab
Program finansujący:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Instytucja:
Ośrodek Przetwarzania Informacji
Porozumienie:
brak z dnia 2017-12-28
Okres realizacji:
2021-01-01 - 2023-12-31
Kierownik zespołu badawczego:
mgr inż. Sławomir Połomski
Realizowany w:
Centrum Informat. Trójmiejskiej Akadem.Sieci Komputerowej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. (Polska)
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. (Polska)
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. (Polska)
 • Uniwersytet Warszawski. (Polska)
 • Politechnika Gdańska. (Polska)
 • Politechnika Łódzka. (Polska)
 • Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy. (Polska)
 • Politechnika Wrocławska. (Polska)
 • Politechnika Koszalińska. (Polska)
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. (Polska)
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. (Polska)
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika. (Polska)
 • Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NASK. (Polska)
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy. (Polska)
 • Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. (Polska)
 • Uniwersytet Zielonogórski. (Polska)
 • Uniwersytet Opolski. (Polska)
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny. (Polska)
 • Politechnika Śląska Centrum Komputerowe. (Polska)
 • Politechnika Świętokrzyska. (Polska)
 • Politechnika Częstochowska. (Polska)
 • Politechnika Białostocka. (Polska)
Wartość projektu:
525 012 372.78 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 55 razy