METODA OCENY EKOLOGICZNYCH, ENERGETYCZNYCH I NIEZAWODNOŚCIOWYCH SKUTKÓW STOSOWANIA MODYFIKOWANYCH PALIW ŻEGLUGOWYCH DO ZASILANIA SILNIKÓW O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM W WARUNKACH RZECZYWISTYCH - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

METODA OCENY EKOLOGICZNYCH, ENERGETYCZNYCH I NIEZAWODNOŚCIOWYCH SKUTKÓW STOSOWANIA MODYFIKOWANYCH PALIW ŻEGLUGOWYCH DO ZASILANIA SILNIKÓW O ZAPŁONIE SAMOCZYNNYM W WARUNKACH RZECZYWISTYCH

Cel główny realizacji projektu: budowa stanowiska laboratoryjnego do badania efektywności energetycznej nowo produkowanych paliw żeglugowych oraz oceny ich oddziaływania na emisyjność spalin silnikowych i zanieczyszczenie atmosfery toksycznymi i szkodliwymi związkami chemicznymi, jak również skutków zastosowania tych paliw na intensywność degradacji elementów konstrukcyjnych silnika. Cele szczegółowe: zaprojektowane i wykonane stanowiska laboratoryjnego, które umożliwi realizację przedmiotowych badań z zastosowaniem wyspecyfikowanej aparatury pomiarowej, jak również opracowanie nowatorskiej metodyki testowania nowego rodzaju paliw żeglugowych w rzeczywistych warunkach pracy silnika okrętowego z zachowaniem ochrony atmosfery przed zanieczyszczeniami. Przewiduje się, że w wyniku realizacji projektu polscy producenci paliw żeglugowych, do których jest on głównie adresowany, będą mieli możliwość kompleksowej i rzeczywistej oceny przydatności swoich produktów do zasilania silników okrętowych. Z możliwości tej będą mogli również skorzystać armatorzy statków morskich przed podjęciem decyzji o wdrożeniu do eksploatacji silników okrętowych nowego rodzaju paliwa żeglugowego. Innowacyjność proponowanego rozwiązania polega na takim dostosowaniu stanowiska laboratoryjnego silnika Diesla do przeprowadzenia badań eksperymentalnych z zastosowaniem paliw pozostałościowych i alternatywnych, aby możliwe było odwzorowanie rzeczywistych warunków pracy silnika okrętowego, przy minimalizacji negatywnych skutków zastosowania zasiarczonego paliwa pozostałościowego dla środowiska naturalnego. Oprócz wyżej wspomnianych celów poznawczych i utylitarnych, o charakterze czysto technicznym, intencją wnioskodawców jest jak najszersze wprowadzenie sugerowanej metody weryfikacji nowo produkowanych i wdrażanych paliw żeglugowych, tak aby ich oddziaływanie na środowisko naturalne oraz silniki okrętowe było wcześniej znane i rozpoznawalne. Zastosowanie do tego celu metod symulacji komputerowej jest niewystarczające. Stąd też wnioskodawcy widzą konieczność szerokiej akcji edukacyjnej i promocyjnej w otoczeniu potencjalnych beneficjentów ww. metody.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
WFOŚ
Instytucja:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Korczewski
Realizowany w:
Katedra Siłowni Morskich i Lądowych
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 109 razy