Metody projektowania topologii sieci kamer do celu re-identyfikacji i śledzenia obiektów w oparciu o modelowanie zachowań za pomocą grafu przepływów - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metody projektowania topologii sieci kamer do celu re-identyfikacji i śledzenia obiektów w oparciu o modelowanie zachowań za pomocą grafu przepływów

Dynamiczny rozwój systemów monitoringu wideo w ostatnich latach stał się również kanwą dla tworzenia nowych metod i algorytmów automatycznej analizy danych wideo ukierunkowanej na uzyskanie kontekstu sytuacji obserwowanej przez kamery. Początkowo analiza dotyczyła obrazu z jednej kamery, ale wraz ze zwiększeniem liczby kamer stosowanych w monitoringu wideo pojawiła się potrzeba śledzenia obiektów pomiędzy kamerami. Aktualnym problemem w dziedzinie systemów nadzoru wizyjnego jest stworzenie metody służącej do wiązania wielu obserwacji tego samego obiektu pochodzącego z różnych kamer. Dodatkowo systemy monitoringu zostały wzbogacone o metody i algorytmy analizujące inne typy danych (np. dane dźwiękowe, dane termowizyjne, itp.). Dalsza integracja z różnymi technologia jest pożądanym kierunkiem rozwoju w tej dziedzinie. Głównym celem projektu jest rozwijanie metod śledzenia pomiędzy kamerami i integracja systemu monitorongu wideo z możliwościami oferowanymi przez technologię RFID. Zatem przedmiotem projektu jest rozwój algorytmów re-identyfikacji ukierunkowany na powiązanie ze sobą różnego typu przesłanek (wygląd, czas, miejsce, zachowanie) podczas dopasowywania do siebie pary obserwacji z różnych kamer, które są związane z (jednym) tym samym obiektem. Eksperymenty w tym projekcie skierowane będą na zbadanie wpływu fuzji wielu typów danych na skuteczność algorytmów śledzenia i re-identyfikacji obiektów. Ponadto, stworzone zostaną demonstratory zastosowania algorytmów wykorzystujących wspomnianą fuzję danych Znaczenie projektu: Wpływ projektu w bezpośredni sposób będzie dotyczył zagadnień analizy kontekstowej obrazu wideo z wielu kamer. Fuzja odpowiednio zważonych przesłanek różnego typu pozwoli poprawić skuteczność algorytmów re-identyfikacji. Zatem, wyniki projektu wpłyną na efektywnośc analizy kontekstowej danych wideo z wielu kamer. Zastosowanie technologii RFID do tworzenia tzw. "ground truth" w połączeniu z kamerami wideo otwiera również nowe możliwości walidacji wyników badań nad metodami śledzenia obiektów czy wykrywania zdarzeń w obrazie wideo. Ponadto, możliwe jest użycie zestawu kamer wzboganych o RFID do badań zachowania osób na potrzeby takich dziedzin jak psychologia, socjologia itp. Dodatkowo, przyszłym ciekawym polem do badań może być testowanie planów ewakuacji z budynku i badanie zachowania osób w takich sytuacjach.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
PRELUDIUM
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2014/15/N/ST6/04905 z dnia 2015-09-30
Okres realizacji:
2015-09-30 - 2019-03-29
Kierownik projektu:
mgr inż. Karol Lisowski
Realizowany w:
Katedra Systemów Multimedialnych
Wartość projektu:
124 800.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 93 razy