Molecular logic lab-on-a-vesicle for intracellular diagnostics - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Molecular logic lab-on-a-vesicle for intracellular diagnostics

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
LOGIC LAB
Finansowanie projektu:
HORYZONT 2020
Porozumienie:
z dnia 2018-08-23
Okres realizacji:
2018-11-01 - 2022-10-31
Kierownik projektu:
Członkowie zespołu:
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES (Słowacja)
  • UNIVERSITEIT LEIDEN (Holandia)
  • DUBLIN CITY UNIVERSITY (Irlandia)
  • FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITAT JENA (Niemcy)
  • UNIWERSYTET JAGIELLONSKI (Polska)
  • LEIBNIZ-INSTITUT FUER PHOTONISCHE TECHNOLOGIEN E.V. (Niemcy)
  • SciClus GmbH & Co. KG (Niemcy)
  • MIMETAS BV (Holandia)
Wartość projektu:
3 538 684.00 EUR
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy

wyświetlono 17 razy