Molekularny mechanizm wpływu stresu oksydacyjnego na stabilność strukturalną i dynamikę kompleksów telomerowego DNA z białkami - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Molekularny mechanizm wpływu stresu oksydacyjnego na stabilność strukturalną i dynamikę kompleksów telomerowego DNA z białkami

W ramach projektu badaniu poddany zostanie wpływ 8-okso-7,8-dihydroguaniny (8-oxoG) - pochodnej guaniny powstającej w DNA na skutek działania czynników utleniających - na molekularny mechanizm rozpoznania sekwencji telomerowej przez domeny wiążące DNA należące do czterech białek telomerowych: TRF1, TRF2, HOT1 i POT1. Dodatkowo przedmiotem analizy będzie dynamika zmian konformacyjnych indukowanych przez modyfikację kowalencyjną białka TRF1 (fosforylację pT371), związaną z sygnalizacją uszkodzeń DNA. Do przeprowadzenia badań wykorzystane zostaną metody molekularnej biofizyki obliczeniowej oparte na symulacjach dynamiki molekularnej (MD). Głównym celem projektu jest wyjaśnienie molekularnych podstaw jednego z dwóch potencjalnych mechanizmów wiążących ekspozycję na warunki stresu oksydacyjnego z indukcją stanu senescencji (starości) komórkowej lub apoptozy. Ponadto prowadzone badania mogą przyczynić się do ugruntowania i rozszerzenia stosowalności metod symulacyjnych opartych na koncepcji profilu energii swobodnej do analizowania oddziaływań między biomolekułami. Jako że wyniki badań opublikowane zostaną w postaci publikacji w prestiżowych czasopismach tzw. Listy Filadelfijskiej, a także prezentowane będą na międzynarodowych konferencjach, realizacja projektu może zwiększyć rozpoznawalność Politechniki jako ośrodka naukowego związanego z zagadnieniami obliczeniowej biofizyki molekularnej.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
DIAMENTOWY GRANT
Instytucja:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Porozumienie:
0059/DIA/2014/43 z dnia 2014-09-18
Okres realizacji:
2014-09-18 - 2018-09-17
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Jacek Czub
Realizowany w:
Katedra Chemii Fizycznej
Wartość projektu:
169 400.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 153 razy