Nowe biosorbenty z materiałów odpadowych modyfikowane zielonymi rozpuszczalnikami do oczyszczania strumieni paliw gazowych. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowe biosorbenty z materiałów odpadowych modyfikowane zielonymi rozpuszczalnikami do oczyszczania strumieni paliw gazowych.

Odpady i ich właściwe zagospodarowanie to obecnie jedno z największych wyzwań współczesnego świata. Niewłaściwa gospodarka odpadami przyczynia się do zmian klimatycznych i zanieczyszczenia powietrza oraz bezpośrednio wpływa na wiele ekosystemów i gatunków. Składowiska odpadów uwalniają metan, będący silnym gazem cieplarnianym, który przyczynia się do zmiany klimatu, a także dwutlenek węgla i szeroką gamę lotnych związków organicznych (LZO). Gaz wysypiskowy może być przetwarzany na cenny biometan i wykorzystywany jako paliwo do produkcji energii lub jako paliwo transportowe. Niemniej jednak biogaz wymaga zastosowania odpowiedniej metody efektywnego oczyszczania. Do tej pory opublikowano wiele prac dotyczących usuwania dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń nieorganicznych z biogazu, ale niewiele uwagi poświęcono usuwaniu lotnych związków organicznych, które mają znaczący wpływ na jakość biogazu. Właściwa metoda oczyszczania powinna być nie tylko selektywna i skuteczna, ale także spełniać wszystkie normy zielonej inżynierii. Dlatego celem projektu jest zagospodarowanie bioodpadów i przekształcenie ich w wartościowe biosorbenty, do oczyszczania strumieni biogazu. Ponadto w projekcie zaplanowano modyfikację biosorbentów z wykorzystaniem zielonych rozpuszczalników.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
Biosorb
Program finansujący:
SONATA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Okres realizacji:
2022-07-15 - 2025-07-14
Kierownik projektu:
dr inż. Patrycja Makoś-Chełstowska
Realizowany w:
Katedra Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej
Wartość projektu:
1 124 400.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy