Nowe metody rozdzielania, izolacji i charakteryzacji zewnątrzkomórkowych pęchrzyków oparte o techniki dwywymiarowej wysokosprawnej chromatografii cieczowej i spektrometrii mas - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowe metody rozdzielania, izolacji i charakteryzacji zewnątrzkomórkowych pęchrzyków oparte o techniki dwywymiarowej wysokosprawnej chromatografii cieczowej i spektrometrii mas

Celem tego projektu jest zbadanie możliwości wynikających z zastosowania różnych trybów jedno- i dwuwymiarowej wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) w izolacji i rozdzieleniu subpopulacji zewnątrzkomórkowych pęcherzyków (EV). Solidne i wydajne techniki wysokosprawnej chromatografii cieczowej, zwłaszcza łączone ze spektrometrią mas, mogą przyspieszyć podstawowe badania i kontrolę jakości preparatów leków zawierających EV. W ramach projektu planowane jest i) opracowanie nowej metody HPLC z wykorzystaniem chromatografii oddziaływań hydrofobowych (HIC) do efektywnej izolacji i rozdzielenia subpopulacji EV; ii) opracowanie metody 2D-HPLC wykorzystującej różne mechanizmy rozdzielenia oparte na na hydrofobowości, wielkości i właściwościach jonowych cząsteczek do kompleksowej analizy frakcji EV; iii) opracowanie metody LC-Q-TOF do badania składu lipidowego frakcji EV. Do opracowania metody jako próbki biologiczne zostaną wykorzystane EV z ludzkiej surowicy i EV cyjanobakterii. Frakcje subpopulacji EV zostaną scharakteryzowane za pomocą technik, takich jak mikroskopia elektronowa, western blot i analiza śledzenia nanocząstek, przez współpracujących ekspertów. Badania zaplanowane w tym projekcie wymagają współpracy w ramach multidyscyplinarnego zespołu złożonego z międzynarodowych naukowców: - Prof. Dr Sebastiaan Eeltink, Department of Chemical Engineering, Vrije University of Brussels, dr Paulo Oliveira, Institute for Research and Innovation in Health, University of Porto oraz dr hab. Danuta Gutowska-Owsiak, Pracownia Immunologii Doświadczalnej i Translacyjnej, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
SONATA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2021/43/D/ST4/02872 z dnia 2022-07-04
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
dr inż. Weronika Hewelt-Belka
Realizowany w:
Katedra Chemii Analitycznej
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 3 razy