Nowe potencjalne leki immunosupresyjne oparte na strukturze adenozyny i kwasu mykofenolowego - synteza i aktywność biologiczna - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowe potencjalne leki immunosupresyjne oparte na strukturze adenozyny i kwasu mykofenolowego - synteza i aktywność biologiczna

Przedmiotem projektu badawczego będzie synteza i badania in vitro koniugatów adenozyny z kwasem mykofenolowym (MPA) jako potencjalnych związków immunosupresyjnych stosowanych po przeszczepach narządowych. Celem badań jest zsyntetyzowanie dwóch typów nowych koniugatów adenozyny zawierających kwas mykofenolowy (MPA) zarówno w pozycji N6 (adeniny) poprzez łącznik alkilodiaminowy w wyniku utworzenia wiązania amidowego (typ I), jak i w pozycji 5’ rybozy poprzez utworzenie wiązania estrowego z MPA (typ II) oraz przeprowadzenie badań in vitro. Taka modyfikacja powinna korzystnie zmienić aktywność biologiczną zarówno adenozyny, jak i MPA wydłużając okres ich półtrwania, tym samym zwiększając szanse na penetrację koniugatu do miejsca reakcji odpornościowej. Fragment adenozynowy będzie wywoływał anergię limfocytów T poprzez receptory adenozynowe. Z kolei kwas mykofenolowy jest inhibitorem IMPDH, blokuje syntezę puryn de novo, a w rezultacie nukleotydów guanizynowych i powoduje obumieranie limfocytów T. Nowością niniejszego projektu jest oryginalność testowanych związków oraz sposób ich połączenia, który powinien spowodować ich bezpieczniejsze i silniejsze działanie przy względnie niskiej dawce.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
Koniugaty adenozyny i kwasu mykofenolowego
Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMo-2013/11/B/NZ7/04838 z dnia 2014-07-23
Okres realizacji:
2014-07-23 - 2017-07-22
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Krystyna Dzierzbicka
Realizowany w:
Katedra Chemii Organicznej
Wartość projektu:
348 660.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 143 razy