Nowoczesne metody obliczania przepustowości i oceny warunków ruchu dla dróg poza aglomeracjami miejskimi, w tym dla dróg szybkiego ruchu - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowoczesne metody obliczania przepustowości i oceny warunków ruchu dla dróg poza aglomeracjami miejskimi, w tym dla dróg szybkiego ruchu

Aktualizacja obowiązujących w Polsce metod obliczania natężeń krytycznych i przepustowości oraz oceny warunków ruchu na autostradach, drogach ekspresowych, i drogach zamiejskich, z uwzględnieniem wpływu lokalnych ograniczeń przepustowości (LOP) na: prowadzenie objazdów, sterowanie dostępnością czy prędkościami pojazdów na poszczególnych odcinkach dróg. Oczekiwane efekty: • zalecenia dotyczące stosowania metody rozpoznania przyczyn powstawania LOP oraz sposobów ich likwidacji lub zmniejszania wynikających z nich strat czasu. • instrukcja obliczania przepustowości dla dróg zamiejskich w tym dla dróg szybkiego ruchu z uwzględnieniem wpływu LOP na przepustowość i warunki ruchu; • wytyczne wykonywania mikrosymulacyjnych modeli ruchu dla dróg zamiejskich

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
Rozwój Innowacji Drogowych
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
DZP/RID-I-50/9/NCBR/2016 z dnia 2016-02-26
Okres realizacji:
2016-01-01 - 2018-06-30
Kierownik zespołu badawczego:
dr inż. Wojciech Kustra
Realizowany w:
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Politechnika Krakowska (Polska)
  • Politechnika Warszawska (Polska)
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 483 razy