Ocena i analiza możliwości obsługi i poprawy dostępności do układu dróg krajowych Planowanego Portu Zewnętrznego w Gdyni - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena i analiza możliwości obsługi i poprawy dostępności do układu dróg krajowych Planowanego Portu Zewnętrznego w Gdyni

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
Droga Czerwona
Program finansujący:
INNY
Instytucja:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Porozumienie:
PG-035167 z dnia 2021-07-19
Okres realizacji:
2021-07-19 - 2021-10-25
Kierownik zespołu badawczego:
dr inż. Wojciech Kustra
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Wartość projektu:
120 000.00 GBP
Typ zgłoszenia:
Inny
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

wyświetlono 72 razy