Ograniczenie emisji substancji farmaceutycznych ze źródeł rozproszonych na obszarach wiejskich - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ograniczenie emisji substancji farmaceutycznych ze źródeł rozproszonych na obszarach wiejskich

Substancje farmaceutyczne, które wraz z dopływami trafiają do Morza Bałtyckim stanowią istotne i dobrze udokumentowane zagrożenie dla środowiska morskiego. W celu zmniejszenia obciążeń emisyjnych większość krajów regionu Morza Bałtyckiego (BSR) zdała sobie sprawę, że modernizacja największych przybrzeżnych oczyszczalni ścieków jest nieunikniona w przyszłości, a pierwsze koncepcje wdrożenia zaawansowanych technik oczyszczania zostały już zainicjowane przez różne projekty w BSR ( np. MORPHEUS). Stosując zasadę ostrożności, konsekwentna strategia ograniczania ryzyka wymaga jednak zaangażowania wszystkich interesariuszy (agencje ochrony środowiska, sektor medyczny, przedstawicieli sektora wodno-kanalizacyjnego, sektora turystycznego, stowarzyszeń i grup lobbystycznych). W oparciu o różne modele, takie jak niemiecki dialog z zainteresowanymi stronami i szwedzka lista zaleceń dla farmaceutyków dla praktykujących lekarzy, proponowany w projekcie REPHIRA wymiany wiedzy - zarówno między krajami, jak i różnymi zainteresowanymi stronami, może usprawnić ogólny proces opracowywania zrównoważonego systemu monitoringu i ograniczania emisji farmaceutyków w BSR. Dialog ten szczególnie powinien dotyczyć obszarów wiejskich i źródeł rozproszonych

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
REPHIRA
Program finansujący:
Europejska Współpraca Terytorialna
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik zespołu badawczego:
dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz
Realizowany w:
Katedra Technologii w Inżynierii Środowiska
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Rostock University (Niemcy)
  • Finnish Environment Institute (Finlandia)
  • Kristianstad University (Szwecja)
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 112 razy