Opracowanie nowych metodyk oznaczania związków bioaktywnych i zapachowych w próbkach owoców miechunki peruwiańskiej (Physalis peruviana L.) oraz innych "superowoców" jako narzędzia do oceny ich walorów zdrowotnych i sensorycznych. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Opracowanie nowych metodyk oznaczania związków bioaktywnych i zapachowych w próbkach owoców miechunki peruwiańskiej (Physalis peruviana L.) oraz innych "superowoców" jako narzędzia do oceny ich walorów zdrowotnych i sensorycznych.

1. Cel prowadzonych badań/hipoteza badawcza; Głównym celem projektu jest scharakteryzowanie owoców miechunki peruwiańskiej (Physalis peruviana L.) oraz innych wybranych superowoców, takich jak pigwa pospolita (Cydonia oblonga vulgaris), cis pospolity (Taxus baccata L.), oliwnik wielokwiatowy (Elaeagnus multiflora) czy też owoce jabłoni jagodowej (Malus baccata syn) pod kątem zawartości związków bioaktywnych i zapachowych. W związku z tym zasadniczym zadaniem jest opracowanie metodyk pozwalających na: - wykrycie możliwie szerokiej gamy związków wykazujących właściwości przeciwutleniające i zapachowe, - identyfikację oraz ilościowe oznaczenie tych związków, - określenie profili związków należących do wyżej wymienionych grup występujących w badanych owocach. Bodźcem do podjęcia decyzji o przygotowaniu wniosku grantowego była obserwowana już od kilku lat tendencja rozwojowa przemysłu spożywczego, a mianowicie poszukiwania i wprowadzania na rynki nowych, smacznych i zdrowych produktów, głównie na bazie naturalnych składników diety, a w szczególności owoców. Takie przesłanki skłaniają do podjęcia badań w kierunku ustalenia zawartości wybranych związków prozdrowotnych w owocach miechunki peruwiańskiej oraz innych mało popularnych owoców.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
PRELUDIUM
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2012/07/N/ST4/00629 z dnia 2016-07-17
Okres realizacji:
2013-07-17 - 2016-07-16
Kierownik projektu:
Magdalena Kupska
Realizowany w:
Wydział Chemiczny
Wartość projektu:
150 000.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 100 razy