Platforma Obsługi Nauki PLATON - Etap I: Kontener Usług Wspólnych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Platforma Obsługi Nauki PLATON - Etap I: Kontener Usług Wspólnych

Celem projektu jest rozwój krajowej infrastruktury informatycznej nauki (sieć PIONIER) o aplikacje i usługi wspierające badania naukowe i prace rozwojowe polskich zespołów badawczych na rzecz innowacyjnej gospodarki. Bezpośrednim celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych usług teleinformatycznych: wideokonferencji, eduroam, obliczeń kampusowych, powszechnej archiwizacji, naukowej interaktywnej telewizji, dostępnych dla środowiska naukowego w Polsce, co stanowi realizację założeń POIG 2.3. Celami jakościowymi są: - wzrost jakości usług oferowanych przez jednostki naukowe; - poprawa warunków pracy osób zatrudnionych w jednostkach naukowych; - unowocześnienie bazy dydaktycznej; - rozszerzenie oferty edukacyjnej i form jej świadczenia. Produktem będą nowo utworzone aplikacje oraz usługi teleinformatyczne oraz infrastruktura informatyczna. Produkt angażuje jednostki naukowe i tworzy nowe miejsca pracy. Umożliwia zakup specjalistycznej infrastruktury i oprogramowania a także świadczenie nowoczesnych usług dla środowiska naukowego. Politechnika Gdańska będzie uczestniczyła w realizacji wszystkich elementów projektu.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
PLATON
Program finansujący:
Innowacyjna Gospodarka
Instytucja:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Porozumienie:
POIG.02.03.00-00-028/08 z dnia 2009-04-30
Okres realizacji:
2008-07-01 - 2012-09-28
Kierownik zespołu badawczego:
mgr inż. Mścisław Nakonieczny
Realizowany w:
Centrum Informat. Trójmiejskiej Akadem.Sieci Komputerowej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
 • Politechnika Częstochowska; (Polska)
 • ICB PAN - PCSS Poznań (lider konsorcjum) (Polska)
 • Uniwersytet Zielonogórski (Polska)
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Polska)
 • UTP w Bydgoszczy (Polska)
 • Politechnika Świętokrzyska (Polska)
 • NASK (Polska)
 • Politechnika Koszalińska; (Polska)
 • Inst. Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (Polska)
 • Politechnika Szczecińska (Polska)
 • Politechnika Śląska-CK (Polska)
 • Politechnika Białostocka; (Polska)
 • UMK w Toruniu (Polska)
 • Uniwersytet Opolski (Polska)
 • Politechnika Łódzka (Polska)
 • Politechnika Radomska (Polska)
 • Politechnika Wrocławska (Polska)
 • Politechnika Rzeszowska (Polska)
 • Uniwersytet Warszawski- ICMMiK (Polska)
 • UMCS w Lublinie (Polska)
 • AGH-ACK Cyfronet w Krakowie (Polska)
Wartość projektu:
82 952 733.25 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 76 razy