Pochodne akrydyny i akrydonu o aktywności inhibicyjnej wobec grzybowej topoizomerazy DNA jako potencjalne leki przeciwgrzybowe - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pochodne akrydyny i akrydonu o aktywności inhibicyjnej wobec grzybowej topoizomerazy DNA jako potencjalne leki przeciwgrzybowe

Mycoses are a serious threat, not only to human life but also to food biosecurity, ecosystem, biodiversity and international markets. Current methods of preventing fungal infections remain unsatisfactory. With this in mind, the aim of my research project is to identify antifungal compounds out of  24 new acridine and acridone derivatives targeting fungal DNA topoisomerase. Based on my own results of preliminary studies as well as previously published scientific reports we propose a set of structures. We will check the antifungal activity of this compounds, the ability to affect virulence factors, cytotoxic activity against human cell lines and we will determined their molecular mechanism (the ability to penetrate into the cell, efflux pump affinity, the degree of intercalation to DNA, the mechanism of topoisomerase inhibition).

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
ARGENTUM
Program finansujący:
INNY
Instytucja:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Porozumienie:
DEC-24/2020/IDUB/I.3.3 z dnia 2020-11-17
Okres realizacji:
2021-04-01 - 2023-03-31
Kierownik zespołu badawczego:
dr inż. Kamila Rząd
Członkowie zespołu:
  • konceptualizacja, nadzorowanie projektu dr hab. inż. Iwona Gabriel
  • badania, metodologia dr inż. Katarzyna Kozłowska-Tylingo
  • badania, metodologia dr inż. Ewa Paluszkiewicz
  • badania, metodologia dr inż. Damian Neubauer
  • badania, metodologia mgr inż. Mateusz Olszewski
  • nadzorowanie projektu prof. dr hab. n. farm. Wojciech Kamysz
Realizowany w:
Katedra Technologii Leków i Biochemii
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Gdański Uniwersytet Medyczny (Polska)
Wartość projektu:
298 450.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Inny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

wyświetlono 57 razy