Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji dydaktycznych 70 pracowników Politechniki Gdańskiej (PG) w zakresie 1. innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, 2. umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, 3. prowadzenia dydaktyki w j. obcym poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach/warsztatach z zakresu m.in. aktywizujących metod nauczania, sztuki autoprezentacji, umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi w procesie kształcenia, wzrostu umiejętności posługiwania się językiem obcym na zajęciach dydaktycznych w okresie do 31.10.2019 roku. Rodzaje i forma wsparcia dobrane zostały adekwatnie do potrzeb uczestników i wynikają z przeprowadzonego na przełomie czerwca i lipca b.r. badania samooceny kompetencji (w formie ankiet) nauczycieli akademickich PG (przy założeniu, że 1 pracownik może uczestniczyć w więcej niż 1 szkoleniu/warsztacie). W kolejnych zadaniach projektu ujęto szkolenia dedykowane rozwojowi konkretnej kompetencji.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
POWR.03.04.00.00-DO11/17 z dnia 2017-11-28
Okres realizacji:
2018-03-01 - 2019-10-31
Kierownik projektu:
dr Anna Wałek
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Biuro Biblioteki Głównej
Wartość projektu:
145 799.87 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 182 razy