Pomiar masowego przepływu cieczy lepkiej przez kryzę cylindryczną przy przepływie laminarnym - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pomiar masowego przepływu cieczy lepkiej przez kryzę cylindryczną przy przepływie laminarnym

Celem projektu jest wyznaczenie współczynnika przepływu oleju przez prototypową kryzę cylindryczną oraz wyznaczenia charakterystyk przepływowych przy różnej wartości lepkości dla liczb Reynoldsa mniejszych od 2300. Wyniki analizy zasady działania i parametrów charakterystycznych kryzy cylindrycznej pozwalają postawić hipotezę, iż możliwe jest wyznaczenie eksperymentalnie charakterystyki przepływowej dla tej kryzy w olejowym układzie hydraulicznym w zakresie przepływów laminarnych oraz współczynnika przepływu. Projekt badawczy dotyczy pojedynczego działania naukowego wyjazdu badawczego do Akademii Kaliskiej. Uzasadnieniem wyjazdu badawczego jest możliwość wykorzystania odpowiednio wyposażonego stanowiska badawczego w jednostce naukowej, z którą od kilku lat autorka wniosku realizuje projekty naukowe, dotyczące badań właściwości kryz pomiarowych.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
CylOr
Program finansujący:
MINIATURA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
dr inż. Anna Golijanek-Jędrzejczyk
Realizowany w:
Katedra Metrologii i Systemów Informacyjnych
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy