Porównanie potencjału chemoprewencyjnego różnych odmian wybranych owoców jadalnych. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Porównanie potencjału chemoprewencyjnego różnych odmian wybranych owoców jadalnych.

Celem projektu jest porównanie potencjału chemoprewencyjnego odmian owoców jadalnych zawierających fitozwiązki o udokumentowanym działaniu prozdrowotnym. Do badań wykorzystane zostaną pary owoców należących do tego samego gatunku, ale różniących się zasadniczo zawartością antocyjanów, zaliczanych do związków o wysokim potencjale biologicznym. Będą to następujące rośliny jadalne: malina żółta i czerwona, winogrona białe i czerwone, morwa biała i czarna, porzeczka biała, czerwona i czarna oraz mirabelka żółta i czerwona. Przewidywana jest ocena następujących parametrów: skład i zawartość bioaktywnych związków, aktywność przeciwutleniająca, aktywność biologiczna w stosunku do komórek rakowych. Na podstawie wyników tych badań oraz porównań z dostępnymi danymi literaturowymi dla wyizolowanych substancji, dla badanych próbek roślinnych będzie można wyciągnąć wnioski, czy i w jakim stopniu metabolom decyduje o zdrowotnym działaniu uznawanych za obiecujące w chemoprewencji fitozwiązków. Ma to bardzo ważne znaczenie tak dla formułowania rekomendacji żywieniowych, jak i w projektowaniu żywności funkcjonalnej oraz suplementów diety cieszących się rosnącą popularnością wśród konsumentów.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
AntoChemPrev
Program finansujący:
PRELUDIUM
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
z dnia 2015-08-05
Okres realizacji:
2015-08-05 - 2017-08-04
Kierownik projektu:
dr inż. Izabela Koss-Mikołajczyk
Realizowany w:
Katedra Chemii,Technologii i Biotechnologii Żywności
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 101 razy