Projektowanie i synteza multifunkcjonalnych materiałów do termo-fotokatalitycznej redukcji dwutlenku węgla oraz fotodegradacji trwałych zanieczyszczeń organicznych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Projektowanie i synteza multifunkcjonalnych materiałów do termo-fotokatalitycznej redukcji dwutlenku węgla oraz fotodegradacji trwałych zanieczyszczeń organicznych

Głównym celem niniejszego projektu jest (i) zaprojektowanie i zaawansowanych materiałów fotokatalitycznych, aktywnych pod wpływem promieniowania słonecznego do degradacji trwalych zanieczyszczeń organicznych oraz (ii) synteza zaawansowanych materiałów fotokatalitycznych do redukcji CO2. Uwzględniając wpływ morfologii fotokatalizatora na jego właściwości i zastosowania, zbadany zostanie wpływ struktury powierzchniowej fotokatalizatora – cząstek eksponujących inne płaszczy krystalograficzne na wydajność procesów fotoutleniania farmaceutyków (sulfametoksazol, ofloksacyna, triklosan, diklofenak i karbamazepina) niepodatnych na rozkład biologiczny w wodzie i fotoredukcji dwutlenku węgla do metanu. Do realizacji ambitnych celów środowiskowych, w procesie fotokatalizy i termo-fotokatalizy zastosowane zostaną nowe fotokatalizatory z grupy MXenów, szelitów i materiałów hybrydowych na bazie grafitowego azotku węgla, heksagonalnego azotku boru i zredukowanego tlenku grafenu. Obydwa proponowane cele zostaną zrealizowane w sposób synergiczny, poprzez realizację podejścia teoretyczno-obliczeniowego do oceny i analizy odpowiednich parametrów fizykochemicznych projektowanych materiałów fotokatalitycznych, takich jak struktura pasmowa, energia wzbudzenia, właściwości optyczne, które zwiększają aktywność fotokatalityczną w świetle widzialnym. Zostanie opracowany model ilościowego opisu zależności pomiędzy strukturą a właściwościami fizykochemicznymi nowych hybrydowych fotokatalizatorów, który pozwoli zoptymalizować proces fotokatalizy.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2021/43/B/ST5/02983 z dnia 2022-07-11
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek
Realizowany w:
Katedra Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy