Propagacja fal sprężystych w strukturach periodycznych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Propagacja fal sprężystych w strukturach periodycznych

Celem naukowym niniejszego projektu jest poznanie ilościowych i jakościowych związków pomiędzy parametrami fizycznymi opisującymi budowę struktur periodycznych a propagującymi w nich falami sprężystymi. W szczególności badane będą zjawiska odbicia, załamania i konwersji modów fal sprężystych w zależności o wielkości i kształtu komórek elementarnych rozważanych struktur periodycznych. Ze względu na swoją złożoność prowadzone badania będą dotyczyć jedynie pewnych wybranych jedno i dwuwymiarowych struktur periodycznych. Na podstawie przeglądu literatury oraz przeprowadzonych badań wstępnych postawiono następującą hipotezę badawczą: Kształt i wielkość komórek elementarnych struktur periodycznych pozwala w sposób kontrolowany wpływać na tłumienie, amplitudy i mody fal sprężystych w nich się propagujących.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2012/07/B/ST8/03741 z dnia 2013-06-26
Okres realizacji:
2013-06-26 - 2016-08-25
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Marek Krawczuk
Realizowany w:
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Wartość projektu:
453 700.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 111 razy