Rozwój technologii otrzymywania eteru dimetylowego pod kątem zagospodarowania małych złóż węglowodorów - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rozwój technologii otrzymywania eteru dimetylowego pod kątem zagospodarowania małych złóż węglowodorów

Eter Dimetylowy (DME) jest uznawany za paliwo nowej generacji, jako wieloźródłowy przyjazny dla środowiska nośnik do przechowywania i dystrybucji energii o szerokim zastosowaniu. Szczególnie ceniony jest ze względu na: 1. Bezpośrednie zastosowanie jako efektywne i czyste paliwo do silników Diesla i ogniw paliwowych 2. Wszechstronnym zastosowaniu jako związek pośredni w produkcji wielu chemikaliów przemysłowych oraz innych paliw 3. Wysoką wydajność jako paliwo w różnych zastosowaniach Posiada różne zastosowania, takie jak paliwo dla silników z zapłonem samoczynnym (diesel). Spala się bez emitowania pyłów i z minimalną ilością NOx (tlenków azotu). Silniki diesla zasilane DME osiągają parametry, które spełniają najbardziej restrykcyjne normy emisyjne w UE i USA. Uznawany jest za najbardziej obiecujący substytut oleju napędowego. Projekt ma na celu opracowanie ekonomicznie opłacalnej technologii produkcji Eteru Dimetylowego jako alternatywy do klasycznych paliw stosowanych na morzu i na lądzie. Przedsięwzięcie badawczo-wdrożeniowe jest dwuetapowe. W etapie pierwszym zostanie zaprojektowany, skonstruowany i przetestowany super kompaktowy reaktor zawiesinowy oraz opracowana na jego bazie technologia syntezy DME wraz z konwersją metanu lub innych surowców do gazu syntezowego. W drugim etapie przewidziana jest budowa instalacji demonstracyjnej do wytwarzania DME. Będą prowadzone badania do otrzymania efektywnej produkcji DME. Wyniki badań umożliwią przygotowanie podstaw projektu procesowego instalacji przemysłowej.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
DME
Program finansujący:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
POIR.04.01.01-00-0064/18-00 z dnia 2018-12-28
Okres realizacji:
2019-07-01 - 2022-09-30
Kierownik projektu:
dr inż. Andrzej Rogala
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Politechnika Warszawska (Polska)
Wartość projektu:
10 850 417.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 1

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2021

wyświetlono 218 razy