Stabilność i kinetyka elektrod fosforenowych w ogniwach litowo-jonowych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stabilność i kinetyka elektrod fosforenowych w ogniwach litowo-jonowych

Projekt dotyczy zastosowania fosforenu jako elektrody w ogniwach litowo-jonowych. Głównym celem naukowym projektu jest określenie stabilności elektrochemicznej elektrod fosforenowych oraz wyznaczenie parametrów kinetycznych układów fosforen-lit do celów konwersji energii. Docelowo zaplanowano: 1) zbadać odrwacalność i stabilność układów elektroda fosforenowa – lit w najpopularniejszych elektrolitach stosowanych w ogniwach litowo-jonowych. Do tego mają posłużyć badania galwanostatycznego ładowania-wyładowania, a także pomiary potencjału układu w stanie spoczynku. 2) wykorzystując pomiary impedancyjne określić jak zmienia się w czasie tworząca się warstwa na powierzchni elektrod tzw. warstwa SEI (ang. Solid Electrolyte Interface), 3) wyznaczyć parametry kinetyczne badanych układów, (opór przeniesienia ładunku oraz wielkość prądu wymiany) które w głównej mierze są czynnikami determinującymi moc pracujących ogniw. Wyniki projektu będą przedstawione na konferencjach międzynarodowych oraz w publikacjach z afiliacją Politechniki Gdańskiej co przyczynia się do wzrostu wartości naukowej PG.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
KINFOS
Program finansujący:
MINIATURA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Okres realizacji:
2019-12-19 - 2020-12-18
Kierownik projektu:
dr inż. Paweł Jakóbczyk
Realizowany w:
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Wartość projektu:
40 700.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 91 razy