Stres ścinający związany z przepływem płynów jako istotny parametr wpływający na adhezję, inwazję oraz tropizm tkankowy uropatogennych szczepów E. coli produkujących poliadhezyny Dr- i Afa-III do komórek gospodarza. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Stres ścinający związany z przepływem płynów jako istotny parametr wpływający na adhezję, inwazję oraz tropizm tkankowy uropatogennych szczepów E. coli produkujących poliadhezyny Dr- i Afa-III do komórek gospodarza.

Proponowany innowacyjny projekt ma znaczenie poznawcze w odniesieniu do aspektów biologii molekularnej oraz medycyny. Badania pozwolą na uzyskanie nowej wiedzy dotyczące patogenezy infekcji dróg moczowych, wywoływanych przez uropatogenne szczepy E. coli, produkujących na swojej powierzchni homopolimeryczne struktury fimbrii Dr oraz afimbiralne otoczki Afa- III. Szczepy E. coli odpowiedzialne są za 80% infekcji dróg moczowych zarówno u ludzi z defektami anatomicznymi w tych rejonach, jak i u ludzi zdrowych. Polimeryczne struktury adhezyjne umożliwiają specyficzne przyłączenie komórki bakteryjnej do receptorów gospodarza zlokalizowanych w nabłonku dróg moczowych oraz zapobiegają wypłukaniu pod wpływem siły hydrodynamicznej podczas oddawania moczu. Wyniki przeprowadzonych badań pozwolą ustalić do jakiego stopnia zmiana w stresie ścinającym powstającym podczas przepływu płynów wpływa na adhezję oraz zdolność bakterii do inwazji komórek nabłonkowych gospodarza. Badania zostaną przeprowadzone na bazie modelu CHO/DAF+ oraz ludzkich linii komórkowych pęcherza oraz nerki, przez co zachowane zostaną naturalne warunki, w jakich następuje infekcja oraz kolonizacja wyżej wymienionych szczepów E. coli. Uzyskane wyniki zostaną porównane z jedynym modelem opisanym eksperymentalnie w literaturze - szczepem E. coli fim+, kodującym heteropolimeryczne, monoadhezyjne pilie typu 1. Eksperymenty zakładają wykorzystanie do badania wpływu stresu ścinającego na adhezję specjalnych komór przepływowych w połączeniu z pompą strzykawkową, pozwalającą na wytworzenie powtarzalnych pod względem parametrów przepływów laminarnych. Oddziaływania komórek bakterii z komórkami gospodarza obserwowane będą za pomocą odwróconego mikroskopu fazowego. W projekcie zakładany jest zakup wyżej wymienionych komór oraz pompy, a także rozbudowa posiadanego przez Katedrę Mikrobiologii odwróconego mikroskopu Olympus CKX41.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2014/13/B/NZ6/00257 z dnia 2015-02-09
Okres realizacji:
2015-02-09 - 2018-02-08
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Rafał Piątek
Realizowany w:
Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii
Wartość projektu:
622 200.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 1

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

wyświetlono 618 razy