SYSTEMY AUTONOMICZNE W DZIAŁANIACH NA RZECZ OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO PAŃSTWA - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

SYSTEMY AUTONOMICZNE W DZIAŁANIACH NA RZECZ OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO PAŃSTWA

Celem głównym badań, w ramach projektu jest wypracowanie założeń dla wykorzystania technologii bezzałogowych operujących w składzie Sił Morskich Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Marynarki Wojennej RP, jak i realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa morskiego w składzie morskich służb państwowych. Syntetyczna informacja na temat aktualnej wiedzy w obszarze planowanych badań: Podejmowana tematyka stanowi problem nowy, dotychczas szczątkowo podejmowany w opracowaniach krajowych. Rozwiązania światowe wskazują tym czasem na wykorzystanie połączonych architektur systemów operujących w środowisku morskim, a reprezentujących różne platformy (nawodne, powietrzne, podwodne). Rysuje się więc wyraźny dystans w prowadzonych pracach badawczych i zastosowaniach praktycznych. Niezbędnym jest wykorzystanie doświadczeń celem wypracowania własnych założeń dla opracowania możliwości użycia systemów bezzałogowych w odniesieniu do zadań Sił Morskich RP

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
Grant Badawczy
Program finansujący:
Bezpieczeństwo i obronność państwa
Porozumienie:
z dnia 2018-08-01
Okres realizacji:
2018-10-01 - 2022-09-30
Kierownik zespołu badawczego:
dr inż. Marek Chodnicki
Realizowany w:
Katedra Mechaniki i Mechatroniki
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 115 razy