Termomodernizacja obiektów dydaktyczno-badawczych Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Termomodernizacja obiektów dydaktyczno-badawczych Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku

Termomodernizacja budynku WEiA przy ul.Sobieskiego 7 oraz budynków A i B stacji biologicznej UG Gdańsku ul. Ornitologów 26. Całkowity koszt projektu to:9.500.000zł w tym: udział WEiA (7.000.000zł +500.000zł koszt zarządzania projektem) udział UG-2.000.000 zł

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Instytucja:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Porozumienie:
UDA-RPPM.05.05.00-046/09-00 z dnia 2010-07-29
Okres realizacji:
2010-07-29 - 2012-02-29
Kierownik projektu:
mgr inż. Janusz Fudali
Realizowany w:
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Wartość projektu:
4 646 745.05 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 63 razy